Chèn Link của bạn dưới đây để bắt đầu kiếm tiền!

CPAlead Trả Tiền Hàng Ngày cho Việc Chia Sẻ Liên Kết

Từ năm 2006, CPAlead đã trả hơn $100,000,000 cho những người như bạn ở hơn 180 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Việt Nam, Mỹ, Philippines và nhiều hơn nữa.

Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, bạn chia sẻ liên kết, bạn kiếm tiền. Tìm kiếm mThink, Facebook, TrustPilot, Google Business, Business Of Apps, hoặc AffPaying cho CPAlead và tự mình kiểm chứng xem những người đăng ký và nhà quảng cáo của chúng tôi nói gì về chúng tôi.

Chia Sẻ Liên Kết và Kiếm Tiền

Phát hiện mod Minecraft mới? Hay script Roblox mới nóng hổi? Bạn có thể kiếm tiền từ bất kỳ trang nào trên internet bằng cách chia sẻ một liên kết đến nó! Khách truy cập liên kết của bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng di động từ Google hoặc Apple để truy cập liên kết của bạn và bạn sẽ kiếm được tiền từ mỗi ứng dụng được cài đặt.

Bức Tường Ưu Đãi

Cách mạng hóa cách người dùng tương tác với nền tảng của bạn. Thưởng cho họ tiền ảo mỗi lần họ cài đặt ứng dụng di động hoặc tương tác với quảng cáo. Hệ thống đổi mới này khuyến khích sự tham gia năng động và giàu trải nghiệm hơn cho họ.

Chia Sẻ Ưu Đãi

Tận dụng bộ sưu tập ưu đãi được tuyển chọn cẩn thận của chúng tôi để chia sẻ trên mạng xã hội, trên website của bạn, hoặc với bạn bè. Thu hút khán giả của bạn với các ưu đãi hấp dẫn của chúng tôi và kiếm được hoa hồng hấp dẫn cho mỗi giao dịch thành công. Đây là một sắp xếp có lợi cho cả bạn và người dùng của bạn.

Thêm Ưu Đãi Của Bạn

Phát hiện một ưu đãi Chi Phí Mỗi Cài Đặt (CPI) hoặc Chi Phí Mỗi Hành Động (CPA) chưa có mặt trong mạng lưới của chúng tôi? Thêm ngay bây giờ! Tự chủ động đặt mức hoa hồng của mình, mục tiêu các quốc gia cụ thể, lựa chọn thiết bị ưu tiên, và nhiều hơn nữa.

Ưu đãi Đang hoạt động

415 ưu đãi đã tìm thấy

Universal TV Remote Control

Run the App (New Users Only)

Xếp hạng: 1 Android only US Thanh toán: $0.10

Brainy Gamez

Complete 2 Quizzes (New Users Only)

Xếp hạng: 2 Android only ZA Thanh toán: $0.18

Humor Hustle

Play 2 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 3 Android only ZA Thanh toán: $0.16

Fanduel Horse Racing

Xếp hạng: 4 iOS only US Thanh toán: $0.21 Thanh toán nhanh

Tower of Flames

Complete 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 5 Android only ID Thanh toán: $0.08

Body Beat

Play 2 Exercises(New Users Only)

Xếp hạng: 6 Android only ID Thanh toán: $0.08

Rewardis Samsung A55

Register (New Users Only)

Xếp hạng: 7 Android only MY, TH Thanh toán: $0.10

UFO Fury

Play 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 8 Android only PH Thanh toán: $0.07

MemoryRiddle

Complete 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 9 Android only PH Thanh toán: $0.08

Sweeper Risk

Play 1 Game and get your reward!

Xếp hạng: 10 Android only US Thanh toán: $0.48

Flashlight Works

Switch on Flashlight Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 11 Android only PH Thanh toán: $0.14

Rewardis iPhone 15 Pro

Register (New Users Only)

Xếp hạng: 12 Android only MY, TH Thanh toán: $0.10

Free App Install And Open

Xếp hạng: 13 iOS only US Thanh toán: $0.37 Thanh toán nhanh

Take a Survey

Survey Complete (Takes 15 to 20 min)

Xếp hạng: 14 All devices AE Thanh toán: $0.57

PrankPulse

Initiate a Prank (New Users Only)

Xếp hạng: 15 Android only PH Thanh toán: $0.14

PlayStation 5

Register (New Users Only)

Xếp hạng: 16 Android only MY, TH Thanh toán: $0.10

StockGrow IN CPI

Xếp hạng: 17 Chỉ trong Công cụ Android only IN Thanh toán: $0.06 Thanh toán nhanh

WhizPuzzle

Complete 2 consecutive games (New Users Only)

Xếp hạng: 18 Android only AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI... Thanh toán: $0.27

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 19 Android only AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI... Thanh toán: $0.27

Take a Survey

Survey Complete (Takes 7 to 10 min)

Xếp hạng: 20 All devices CA Thanh toán: $0.23

Take a Survey

Survey Complete (Takes 7 to 10 min)

Xếp hạng: 21 All devices GB Thanh toán: $0.16

Take a Survey

Survey Complete (Takes 7 to 10 min)

Xếp hạng: 22 All devices AR Thanh toán: $0.18

Take a Survey

Survey Complete (Takes 7 to 10 min)

Xếp hạng: 23 All devices FR Thanh toán: $0.20

Take a Survey

Completa una encuesta (Toma de 7 a 10 minutos)

Xếp hạng: 24 All devices PE Thanh toán: $0.14

Take a Survey

Survey Complete (Takes 10 to 15 min)

Xếp hạng: 25 All devices CA Thanh toán: $0.37

Uber Eats: Meal Delivery

Get the app, create an account and make an order. No min amount required. It takes around 1 day to validate information. New users only.

Xếp hạng: 26 Android only JP Thanh toán: $6.53

Search My Phone

Activate the Search Feature (New Users Only)

Xếp hạng: 27 Android only BR Thanh toán: $0.16

Search My Phone

Activate the Search Feature (New Users Only)

Xếp hạng: 28 Android only PH Thanh toán: $0.14

Cracked Pixel

Create Broken Screen Picture (New Users Only)

Xếp hạng: 29 Android only DE, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PT Thanh toán: $0.31

CrashFree Racer

Play two consecutive games (New Users Only)

Xếp hạng: 30 Android only BR Thanh toán: $0.14

GameChamp

Start a game and play (New Users Only)

Xếp hạng: 31 Android only US Thanh toán: $0.19

Baseplay-WhatsApp Cleaner

Xếp hạng: 32 Android only ZA Thanh toán: $0.12 Thanh toán nhanh

Space Escape Hero

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 33 Android only CA Thanh toán: $0.27

Flashlight Works

Switch on Flashlight Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 34 Android only ZA Thanh toán: $0.19

Flashlight Works

Switch on Flashlight Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 35 Android only MX Thanh toán: $0.12

AstroScope

Check your Daily Horoscope (New Users Only)

Xếp hạng: 36 Android only BE, DE, ES, FR, HU, IE, IT, PT Thanh toán: $0.27

Brainy Gamez

Complete 2 Quizzes (New Users Only)

Xếp hạng: 37 Android only BE, DE, ES, FR, HU, IE, IT, PT Thanh toán: $0.27

Surveoo

Sign up + Complete 1 Survey (New Users Only)

Xếp hạng: 38 All devices PL Thanh toán: $0.18

Tangy Twist

Play 2 games (New Users Only)

Xếp hạng: 39 Android only BE, DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU... Thanh toán: $0.27

Feather Flight

Play 2 games (New Users Only)

Xếp hạng: 40 Android only BE, DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, LT, LU... Thanh toán: $0.27

Streetball Strive: Sports Games

Play 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 41 Android only MX Thanh toán: $0.12

Tile Tangle

Play 1 game (New Users Only)

Xếp hạng: 42 Android only US Thanh toán: $0.27

Tile Tangle

Play 1 game (New Users Only)

Xếp hạng: 43 Android only AU Thanh toán: $0.27

PacMania

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 44 Android only CA Thanh toán: $0.27

PacMania

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 45 Android only ZA Thanh toán: $0.16

PacMania

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 46 Android only BR Thanh toán: $0.11

Dice Game

Reach Level 3 (New Users Only)

Xếp hạng: 47 Android only CA Thanh toán: $0.27

Dice Game

Reach Level 3 (New Users Only)

Xếp hạng: 48 Android only ZA Thanh toán: $0.18

Dice Game

Reach Level 3 (New Users Only)

Xếp hạng: 49 Android only BR Thanh toán: $0.11

Humor Hustle

Play 2 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 50 Android only MX Thanh toán: $0.12

Humor Hustle

Play 2 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 51 Android only BR Thanh toán: $0.11

Pop Master

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 52 Android only MX Thanh toán: $0.12

Pop Master

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 53 Android only AU Thanh toán: $0.27

Pop Master

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 54 Android only ZA Thanh toán: $0.16

Pop Master

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 55 Android only BR Thanh toán: $0.11

Skillz Games

Xếp hạng: 56 iOS only US Thanh toán: $0.24 Thanh toán nhanh

Wild Fish

Reach 200 meters of line level (Watching ads will help complete it faster! New Users Only)

Xếp hạng: 57 Android only MX Thanh toán: $0.09

Flashlight Works

Switch on Flashlight 2 times from the apps and get your reward!

Xếp hạng: 58 Android only BE, DE, ES, FR, GB, IE, IT, NL, PT Thanh toán: $0.57

TargetNinja

Play 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 59 Android only AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI... Thanh toán: $0.27

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 60 Android only SG Thanh toán: $0.14

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 61 Android only CA Thanh toán: $0.27

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 62 Android only BR Thanh toán: $0.11

Spooky Spider

Jugar 2 partidas consecutivas (sólo usuarios nuevos)

Xếp hạng: 63 Android only MX Thanh toán: $0.12

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 64 Android only AE Thanh toán: $0.19

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 65 Android only NZ Thanh toán: $0.22

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 66 Android only BH Thanh toán: $0.16

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 67 Android only AU Thanh toán: $0.27

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 68 Android only KW Thanh toán: $0.14

TargetNinja

Play 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 69 Android only MX Thanh toán: $0.12

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 70 Android only OM Thanh toán: $0.11

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 71 Android only ZA Thanh toán: $0.16

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 72 Android only QA Thanh toán: $0.14

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 73 Android only SG Thanh toán: $0.14

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 74 Android only SA Thanh toán: $0.14

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 75 Android only AE Thanh toán: $0.19

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 76 Android only BH Thanh toán: $0.16

TargetNinja

Play 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 77 Android only ZA Thanh toán: $0.16

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 78 Android only KW Thanh toán: $0.14

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 79 Android only CA Thanh toán: $0.27

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 80 Android only MX Thanh toán: $0.12

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 81 Android only OM Thanh toán: $0.11

Spooky Spider

Jogar 2 jogos consecutivos (somente para novos usuários)

Xếp hạng: 82 Android only BR Thanh toán: $0.11

TargetNinja

Play 1 Game (New Users Only)

Xếp hạng: 83 Android only BR Thanh toán: $0.11

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 84 Android only CA Thanh toán: $0.27

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 85 Android only MX Thanh toán: $0.12

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 86 Android only NZ Thanh toán: $0.22

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 87 Android only NZ Thanh toán: $0.22

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 88 Android only QA Thanh toán: $0.14

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 89 Android only AU Thanh toán: $0.27

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 90 Android only ZA Thanh toán: $0.16

Spooky Spider

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 91 Android only SA Thanh toán: $0.14

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 92 Android only SG Thanh toán: $0.14

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 93 Android only AE Thanh toán: $0.19

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 94 Android only BH Thanh toán: $0.16

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 95 Android only OM Thanh toán: $0.14

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 96 Android only QA Thanh toán: $0.14

Find My Phone

Use FindMyPhone Feature 2 Times in App (New Users Only)

Xếp hạng: 97 Android only SA Thanh toán: $0.14

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 98 Android only AU Thanh toán: $0.27

Laugh Loom

Play 3 Sounds (New Users Only)

Xếp hạng: 99 Android only ZA Thanh toán: $0.16

BeamBurst

Switch Flashlight On Within the App Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 100 Android only US Thanh toán: $0.27

BeamBurst

Switch Flashlight On Within the App Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 101 Android only TH Thanh toán: $0.08

BeamBurst

Switch Flashlight On Within the App Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 102 Android only ID Thanh toán: $0.08

BeamBurst

Switch Flashlight On Within the App Twice (New Users Only)

Xếp hạng: 103 Android only BR Thanh toán: $0.11

TetraStack

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 104 Android only BR Thanh toán: $0.11

TetraStack

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 105 Android only US Thanh toán: $0.27

TetraStack

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 106 Android only NZ Thanh toán: $0.22

CandyDash

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 107 Android only BR Thanh toán: $0.11

CandyDash

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 108 Android only SG Thanh toán: $0.14

CandyDash

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 109 Android only AE Thanh toán: $0.19

FruitFlicker

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 110 Android only BR Thanh toán: $0.11

FruitFlicker

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 111 Android only QA Thanh toán: $0.14

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 112 Android only BR Thanh toán: $0.11

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 113 Android only CA Thanh toán: $0.27

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 114 Android only MX Thanh toán: $0.12

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 115 Android only NZ Thanh toán: $0.22

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 116 Android only AU Thanh toán: $0.27

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 117 Android only ZA Thanh toán: $0.16

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 118 Android only SG Thanh toán: $0.14

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 119 Android only AE Thanh toán: $0.19

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 120 Android only BH Thanh toán: $0.16

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 121 Android only KW Thanh toán: $0.14

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 122 Android only OM Thanh toán: $0.11

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 123 Android only QA Thanh toán: $0.14

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 124 Android only SA Thanh toán: $0.14

Astro Drive

Play 2 Consecutive Games (New Users Only)

Xếp hạng: 125 Android only SA Thanh toán: $0.14

Sport Betting: SignUp Now

Xếp hạng: 126 iOS only US Thanh toán: $0.61 Thanh toán nhanh

All Document Reader & Viewer

Get All Document Reader & Viewer

Xếp hạng: 127 Android only GB Thanh toán: $0.15

Super Hangman

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 128 Android only CA Thanh toán: $0.27

Super Hangman

Play 2 Games (New Users Only)

Xếp hạng: 129 Android only ID Thanh toán: $0.08